Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomestský1106 SGWaAP
0.466veľkomestský1297 SGWaAP
0.478dedinský21090 SGWaAP
0.519malomeštiacky924 SGWaAP
0.555bohém3118 SGWaAP
0.570malomeštiak1323 SGWaAP
0.573malomestská935 SGWaAP
0.575starosvetský1058 SGWaAP
0.593meštiacky1649 SGWaAP
0.596malomesto1797 SGWaAP
0.610intelektuálsky569 SGWaAP
0.612čudácky1510 SGWaAP
0.613malomestské476 SGWaAP
0.619predmestský786 SGWaAP
0.619bohémsky3739 SGWaAP
0.622svojrázny9827 SGWaAP
0.623meštiak1475 SGWaAP
0.626bohémska1364 SGWaAP
0.629tragikomický2697 SGWaAP
0.646staromládenecký507 SGWaAP
0.650malomeštiacka950 SGWaAP
0.658dekadentný1742 SGWaAP
0.659snobský1341 SGWaAP
0.663sveták1380 SGWaAP
0.667prostoduchý1347 SGWaAP