Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomestské476 SGWaAP
0.388veľkomestské416 SGWaAP
0.440malomesto1797 SGWaAP
0.440dedinské7133 SGWaAP
0.530malomeštiactvo869 SGWaAP
0.536malomestská935 SGWaAP
0.559bohémske430 SGWaAP
0.592malomeštiacky924 SGWaAP
0.592meštiacka1504 SGWaAP
0.593vidiecke8394 SGWaAP
0.605malomeštiacka950 SGWaAP
0.613malomestský1106 SGWaAP
0.616meštianske845 SGWaAP
0.623buržoázne1014 SGWaAP
0.630proletárske518 SGWaAP
0.635veľkomestský1297 SGWaAP
0.642meštiactvo623 SGWaAP
0.651súdobé850 SGWaAP
0.654sedliacke1247 SGWaAP
0.656južanské760 SGWaAP
0.659rázovité401 SGWaAP
0.661svojrázne2229 SGWaAP
0.672provinčné_mestečko589 SGWaAP
0.673šľachtické1395 SGWaAP