Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomestská935 SGWaAP
0.369malomeštiacka950 SGWaAP
0.377meštiacka1504 SGWaAP
0.490veľkomestská1001 SGWaAP
0.522dedinská17193 SGWaAP
0.536malomestské476 SGWaAP
0.538bohémska1364 SGWaAP
0.549intelektuálska710 SGWaAP
0.555snobská1281 SGWaAP
0.566malomeštiactvo869 SGWaAP
0.568malomeštiacky924 SGWaAP
0.570malomesto1797 SGWaAP
0.573malomestský1106 SGWaAP
0.586starosvetská772 SGWaAP
0.609aristokratická3139 SGWaAP
0.622plebejská535 SGWaAP
0.622dekadentná1686 SGWaAP
0.623meštianska7803 SGWaAP
0.634malomeštiak1323 SGWaAP
0.635svojrázna8107 SGWaAP
0.639pitoreskná555 SGWaAP
0.643meštiak1475 SGWaAP
0.648frivolná599 SGWaAP
0.648dedinské7133 SGWaAP