Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomeštiak1323 SGWaAP
0.310meštiak1475 SGWaAP
0.390malomeštiacky924 SGWaAP
0.470snob3398 SGWaAP
0.474intelektuál31790 SGWaAP
0.487sveták1380 SGWaAP
0.491konformista410 SGWaAP
0.498malomeštiacka950 SGWaAP
0.502zbohatlík6234 SGWaAP
0.504obmedzenec1266 SGWaAP
0.506odrodilec823 SGWaAP
0.521nevzdelanec1861 SGWaAP
0.522malomeštiactvo869 SGWaAP
0.526buržuj1376 SGWaAP
0.526povaľač3808 SGWaAP
0.528cynik3635 SGWaAP
0.531karierista2493 SGWaAP
0.534zakomplexovaný4096 SGWaAP
0.535nihilista865 SGWaAP
0.535aristokrat6015 SGWaAP
0.536bohém3118 SGWaAP
0.539niktoš2325 SGWaAP
0.541pomätenec1692 SGWaAP
0.544zadubený1447 SGWaAP