Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malomeštiactvo869 SGWaAP
0.352meštiactvo623 SGWaAP
0.376malomeštiacky924 SGWaAP
0.400mamonárstvo416 SGWaAP
0.439malomeštiacka950 SGWaAP
0.468karierizmus930 SGWaAP
0.480snobstvo567 SGWaAP
0.484snobizmus1135 SGWaAP
0.484pokrytectvo12995 SGWaAP
0.496meštiacka1504 SGWaAP
0.513amorálnosť1417 SGWaAP
0.517provinčnosť513 SGWaAP
0.518prospechárstvo653 SGWaAP
0.522malomeštiak1323 SGWaAP
0.523národovectvo952 SGWaAP
0.524povýšenectvo1034 SGWaAP
0.530malomestské476 SGWaAP
0.536elitárstvo1168 SGWaAP
0.543konformizmus1169 SGWaAP
0.544nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.548buržoázne1014 SGWaAP
0.550šovinizmus3737 SGWaAP
0.552bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.553neľudskosť2374 SGWaAP
0.553kozmopolitizmus928 SGWaAP