Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malichernosť5290 SGWaAP
0.343malicherná2841 SGWaAP
0.379banalita9749 SGWaAP
0.470taľafatka1983 SGWaAP
0.492nepodstatnosť475 SGWaAP
0.493malicherný3531 SGWaAP
0.501hlúposť87424 SGWaAP
0.522malicherné1417 SGWaAP
0.534maličkosť61318 SGWaAP
0.536prízemnosť842 SGWaAP
0.547banálnosť1065 SGWaAP
0.547nepodstatná13242 SGWaAP
0.550žabomyšia_vojna1712 SGWaAP
0.559zbytočnosť17537 SGWaAP
0.563malicherne456 SGWaAP
0.566povrchnosť7196 SGWaAP
0.566pletka4128 SGWaAP
0.569pochabosť3225 SGWaAP
0.577sebeckosť3270 SGWaAP
0.578blbosť36892 SGWaAP
0.580triviálnosť648 SGWaAP
0.585sprostosť13353 SGWaAP
0.590somarina13328 SGWaAP
0.593nadutosť2296 SGWaAP