Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malicherná2841 SGWaAP
0.343malichernosť5290 SGWaAP
0.399malicherný3531 SGWaAP
0.488detinská3760 SGWaAP
0.490malicherné1417 SGWaAP
0.522nepodstatná13242 SGWaAP
0.523bezvýznamná11848 SGWaAP
0.544škriepka4984 SGWaAP
0.550pochabá2148 SGWaAP
0.556márnivá1316 SGWaAP
0.565banálna10832 SGWaAP
0.568márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.573prepiata636 SGWaAP
0.578nemiestna2407 SGWaAP
0.580sebecká6018 SGWaAP
0.580taľafatka1983 SGWaAP
0.584ničotná482 SGWaAP
0.584márnomyseľná400 SGWaAP
0.587banalita9749 SGWaAP
0.589malicherne456 SGWaAP
0.590nerozumná2402 SGWaAP
0.592trápna14718 SGWaAP
0.593pletka4128 SGWaAP
0.594ľahkomyseľná888 SGWaAP
0.594nehodná2302 SGWaAP