Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malebnosť1468 SGWaAP
0.402majestátnosť3709 SGWaAP
0.403prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.412monumentálnosť999 SGWaAP
0.476malebné_zákutie941 SGWaAP
0.478svojráznosť1282 SGWaAP
0.483pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.484scenéria23697 SGWaAP
0.486exotickosť493 SGWaAP
0.493veľkoleposť4641 SGWaAP
0.497impozantnosť414 SGWaAP
0.503nevšednosť1453 SGWaAP
0.511pôvab19895 SGWaAP
0.514nádherná_scenéria2461 SGWaAP
0.517monumentalita859 SGWaAP
0.518osobité_čaro1197 SGWaAP
0.527nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.529bohatosť6430 SGWaAP
0.532rozľahlosť1628 SGWaAP
0.537nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.537malebný11072 SGWaAP
0.548kolorit10744 SGWaAP
0.548krása393036 SGWaAP
0.557podmanivosť409 SGWaAP
0.558dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.563neopakovateľné_čaro1154 SGWaAP
0.565malebná21836 SGWaAP
0.566jedinečnosť36267 SGWaAP
0.576pôsobivosť2528 SGWaAP
0.576útulnosť3388 SGWaAP
0.580tajuplnosť977 SGWaAP
0.580divokosť2622 SGWaAP
0.581romantické_zákutie1048 SGWaAP
0.583svojráz907 SGWaAP
0.586čarokrásna2626 SGWaAP
0.588neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.588rázovité401 SGWaAP
0.589neopakovateľná_atmosféra6667 SGWaAP
0.590čarokrásne1247 SGWaAP
0.590idylická3638 SGWaAP
0.590mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.594pestrosť21556 SGWaAP
0.596živosť4011 SGWaAP
0.599ojedinelosť745 SGWaAP
0.600rázovitý1395 SGWaAP
0.602čaro68093 SGWaAP