Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malebnosť1468 SGWaAP
0.402majestátnosť3709 SGWaAP
0.403prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.412monumentálnosť999 SGWaAP
0.476malebné_zákutie941 SGWaAP
0.478svojráznosť1282 SGWaAP
0.483pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.484scenéria23697 SGWaAP
0.486exotickosť493 SGWaAP
0.493veľkoleposť4641 SGWaAP
0.497impozantnosť414 SGWaAP
0.503nevšednosť1453 SGWaAP
0.511pôvab19895 SGWaAP
0.514nádherná_scenéria2461 SGWaAP
0.517monumentalita859 SGWaAP
0.518osobité_čaro1197 SGWaAP
0.527nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.529bohatosť6430 SGWaAP
0.532rozľahlosť1628 SGWaAP
0.537nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.537malebný11072 SGWaAP
0.548kolorit10744 SGWaAP
0.548krása393036 SGWaAP
0.557podmanivosť409 SGWaAP