Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.180dedinka96948 SGWaAP
0.204malebná21836 SGWaAP
0.279rázovitá4753 SGWaAP
0.283malebné14882 SGWaAP
0.317malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.363malebný11072 SGWaAP
0.453úpätie28343 SGWaAP
0.458úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.462mestečko156478 SGWaAP
0.474kúpeľné_mestečko3859 SGWaAP
0.474podhorská7332 SGWaAP
0.493drevenička2270 SGWaAP
0.495štiavnický_vrch4293 SGWaAP
0.503dedina421889 SGWaAP
0.509Štiavnický_vrch3448 SGWaAP
0.513čarokrásne1247 SGWaAP
0.519prekrásne19951 SGWaAP
0.525prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.525čarokrásna2626 SGWaAP
0.536podhorské1192 SGWaAP
0.536nádherná_scenéria2461 SGWaAP