Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000makroekonomická8671 SGWaAP
0.381makroekonomický10100 SGWaAP
0.422makroekonomický_ukazovateľ2606 SGWaAP
0.442makroekonomické2699 SGWaAP
0.450mikroekonomická928 SGWaAP
0.450menová35314 SGWaAP
0.464monetárna3217 SGWaAP
0.471fiškálna22961 SGWaAP
0.475menová_politika23869 SGWaAP
0.500fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.503ekonomika535639 SGWaAP
0.512platobná_bilancia7341 SGWaAP
0.513ekonomická331597 SGWaAP
0.518inflačná2426 SGWaAP
0.518monetárna_politika6786 SGWaAP
0.518štrukturálna_reforma6449 SGWaAP
0.520menový17141 SGWaAP
0.531inflácia112678 SGWaAP
0.539makroekonomická_nerovnováha1012 SGWaAP
0.540bankový_sektor25754 SGWaAP
0.550mikroekonomický572 SGWaAP
0.553agregátny_dopyt1401 SGWaAP
0.571makroekonómia1633 SGWaAP