Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.180väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.368rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.413Róm205461 SGWaAP
0.472majoritná7109 SGWaAP
0.497majorita12526 SGWaAP
0.502maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.517rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.531róm2670 SGWaAP
0.532menšina114372 SGWaAP
0.548etnikum24624 SGWaAP
0.552rómske35392 SGWaAP
0.561neprispôsobivý11683 SGWaAP
0.561rómska_komunita28721 SGWaAP
0.564neprispôsobivé724 SGWaAP
0.574sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.579židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.580rómska87797 SGWaAP