Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majoritná7109 SGWaAP
0.333väčšinová9991 SGWaAP
0.380majorita12526 SGWaAP
0.382minoritná2612 SGWaAP
0.472majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.515väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.529majoritné1242 SGWaAP
0.547rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.607menšina114372 SGWaAP
0.619minoritné686 SGWaAP
0.633sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.636Róm205461 SGWaAP
0.637minorita11645 SGWaAP
0.674menšinová17663 SGWaAP
0.676rómska87797 SGWaAP
0.678diskriminovaná2730 SGWaAP
0.679rómska_komunita28721 SGWaAP
0.681majoritný5575 SGWaAP
0.694väčšinové4241 SGWaAP