Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majorita12526 SGWaAP
0.380majoritná7109 SGWaAP
0.474minorita11645 SGWaAP
0.497majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.505väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.511väčšinová9991 SGWaAP
0.564menšina114372 SGWaAP
0.581majoritné1242 SGWaAP
0.621rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.629Róm205461 SGWaAP
0.642minoritné686 SGWaAP
0.645minoritná2612 SGWaAP
0.663gadžo2663 SGWaAP
0.664maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.669väčšinové4241 SGWaAP
0.672etnická_menšina4542 SGWaAP
0.675róm2670 SGWaAP
0.677mentalita31542 SGWaAP