Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majetný7337 SGWaAP
0.227zámožný6513 SGWaAP
0.393solventný6539 SGWaAP
0.399majetná2040 SGWaAP
0.444nemajetný2776 SGWaAP
0.534boháč22731 SGWaAP
0.540zbohatlík6234 SGWaAP
0.582zámožná2931 SGWaAP
0.584chudobný145488 SGWaAP
0.598privilegovaný5108 SGWaAP
0.608podnikavý4422 SGWaAP
0.614počestný2196 SGWaAP
0.615chamtivý4371 SGWaAP
0.636aristokrat6015 SGWaAP
0.639lakomý3536 SGWaAP
0.643urodzený5629 SGWaAP
0.646bohatnúť6088 SGWaAP
0.654ziskuchtivý1181 SGWaAP
0.657pracháč1248 SGWaAP
0.659mešťan18882 SGWaAP
0.664veľkostatkár2399 SGWaAP