Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majetná2040 SGWaAP
0.279zámožná2931 SGWaAP
0.399majetný7337 SGWaAP
0.436privilegovaná4105 SGWaAP
0.439nemajetná704 SGWaAP
0.476zámožný6513 SGWaAP
0.525solventná1872 SGWaAP
0.525aristokratická3139 SGWaAP
0.537aristokracia7168 SGWaAP
0.557urodzená2769 SGWaAP
0.576chudobná67419 SGWaAP
0.585šľachta27175 SGWaAP
0.600šľachtická7747 SGWaAP
0.619nemajetný2776 SGWaAP
0.620meštianstvo2519 SGWaAP
0.623vykorisťovaná700 SGWaAP
0.625vzdelaná11990 SGWaAP
0.634honorácia894 SGWaAP
0.646buržoázia8590 SGWaAP
0.648meštiacka1504 SGWaAP
0.652zbohatlík6234 SGWaAP