Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000majestátnosť3709 SGWaAP
0.229veľkoleposť4641 SGWaAP
0.262monumentálnosť999 SGWaAP
0.328impozantnosť414 SGWaAP
0.368majestátna8310 SGWaAP
0.379vznešenosť8312 SGWaAP
0.402malebnosť1468 SGWaAP
0.438majestátny11621 SGWaAP
0.443mohutnosť5746 SGWaAP
0.466monumentalita859 SGWaAP
0.467nádhera31739 SGWaAP
0.502pôvab19895 SGWaAP
0.504rozľahlosť1628 SGWaAP
0.506pompéznosť2445 SGWaAP
0.506majestátne2664 SGWaAP
0.525krása393036 SGWaAP
0.535majestátne4119 SGWaAP
0.541honosnosť854 SGWaAP
0.543divokosť2622 SGWaAP
0.551nádherná_scenéria2461 SGWaAP
0.552ladnosť1876 SGWaAP
0.555majestát5116 SGWaAP
0.556nevšednosť1453 SGWaAP
0.562prírodná_scenéria7161 SGWaAP