Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000magistrála9559 SGWaAP
0.393trasa349509 SGWaAP
0.430tatranská_magistrála747 SGWaAP
0.478hrebeňovka4166 SGWaAP
0.508cyklotrasa55696 SGWaAP
0.513cyklistická_trasa6336 SGWaAP
0.517turistický_chodník23045 SGWaAP
0.525asfaltka16659 SGWaAP
0.531turistická104356 SGWaAP
0.542cykloturistická_trasa2940 SGWaAP
0.555výstupová_trasa1216 SGWaAP
0.559Trasa1688 SGWaAP
0.562železničná_trať32339 SGWaAP
0.568priesmyk13423 SGWaAP