Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000magický_realizmus1983 SGWaAP
0.378surrealizmus5446 SGWaAP
0.432symbolizmus4007 SGWaAP
0.436expresionizmus3275 SGWaAP
0.467poetika20638 SGWaAP
0.478surrealistický2794 SGWaAP
0.481detektívny_žáner928 SGWaAP
0.498poetizmus1678 SGWaAP
0.500existencializmus2174 SGWaAP
0.501realizmus17755 SGWaAP
0.507naturalizmus2845 SGWaAP
0.511fantastika8990 SGWaAP
0.519vedecká_fantastika1648 SGWaAP
0.526surrealistická2742 SGWaAP
0.531obraznosť4979 SGWaAP
0.531impresionizmus2995 SGWaAP
0.532fantazijný2988 SGWaAP
0.537poetický12973 SGWaAP
0.541románová6751 SGWaAP
0.544postmoderna6053 SGWaAP
0.545žánrový6231 SGWaAP
0.547poézia145669 SGWaAP