Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mafiánsky_bos564 SGWaAP
0.229mafiánsky_boss1890 SGWaAP
0.364boss_podsvetie658 SGWaAP
0.470mafián19162 SGWaAP
0.473nájomný_vrah3656 SGWaAP
0.507mafiánsky8323 SGWaAP
0.509košické_podsvetie865 SGWaAP
0.518zločinecký_gang1019 SGWaAP
0.531mafiánska7078 SGWaAP
0.551údajný_boss1439 SGWaAP
0.555korunný_svedok2311 SGWaAP
0.563drogový_díler3462 SGWaAP