Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000madridské1605 SGWaAP
0.275barcelonské970 SGWaAP
0.325milánske1594 SGWaAP
0.340parížske7705 SGWaAP
0.344istanbulské816 SGWaAP
0.414Madrid48253 SGWaAP
0.426katalánske1245 SGWaAP
0.448Barcelona80974 SGWaAP
0.459londýnske10878 SGWaAP
0.459Sevilla12630 SGWaAP
0.464Santiago11657 SGWaAP
0.468berlínske2467 SGWaAP
0.474turínske420 SGWaAP
0.480Valencia19442 SGWaAP
0.480madridský4105 SGWaAP
0.482baskické555 SGWaAP
0.482amsterdamské742 SGWaAP
0.486argentínske2861 SGWaAP
0.493manchesterské448 SGWaAP
0.499portugalské4602 SGWaAP
0.500lisabonské463 SGWaAP
0.503kolumbijské871 SGWaAP