Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000macedónsky5459 SGWaAP
0.298srbský38720 SGWaAP
0.329moldavský3554 SGWaAP
0.344albánsky7707 SGWaAP
0.357čiernohorský2254 SGWaAP
0.368arménsky5509 SGWaAP
0.371chorvátsky31160 SGWaAP
0.371bosniansky5290 SGWaAP
0.372bulharský21071 SGWaAP
0.408azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.414gruzínsky9366 SGWaAP
0.416rumunský27788 SGWaAP
0.423litovský6255 SGWaAP
0.448slovinský15506 SGWaAP
0.462macedónska4016 SGWaAP
0.471cyperský6429 SGWaAP
0.477juhoslovanský8299 SGWaAP
0.478bieloruský12993 SGWaAP
0.487ukrajinský71137 SGWaAP
0.488Macedónsky1314 SGWaAP
0.494macedónske1456 SGWaAP
0.503uzbecký1830 SGWaAP
0.515grécky91149 SGWaAP