Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000macedónske1456 SGWaAP
0.306srbské7906 SGWaAP
0.341bulharské5693 SGWaAP
0.353albánske1900 SGWaAP
0.360rumunské6402 SGWaAP
0.379slovinské3678 SGWaAP
0.383bosnianske1262 SGWaAP
0.401gruzínske3568 SGWaAP
0.412arménske1139 SGWaAP
0.422chorvátske8235 SGWaAP
0.429litovské1932 SGWaAP
0.430čiernohorské711 SGWaAP
0.434azerbajdžanské577 SGWaAP
0.445bieloruské2305 SGWaAP
0.458turecké14171 SGWaAP
0.469macedónska4016 SGWaAP
0.471balkánske1085 SGWaAP
0.484lotyšské1419 SGWaAP
0.488moldavské883 SGWaAP
0.489portugalské4602 SGWaAP
0.494juhoslovanské1264 SGWaAP