Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mažoretka11667 SGWaAP
0.413detský_folklórny14411 SGWaAP
0.438folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.455tanečné_vystúpenie4251 SGWaAP
0.461Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.472dychová_hudba16278 SGWaAP
0.480Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.487dychový_orchester2885 SGWaAP
0.499Spevácky1251 SGWaAP
0.511ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.528spevácka39113 SGWaAP
0.532tanečná86887 SGWaAP
0.534folklórna29896 SGWaAP
0.536dychovka11081 SGWaAP
0.542scénický_tanec1217 SGWaAP
0.544spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.548tanečník62298 SGWaAP
0.551brušná_tanečnica1539 SGWaAP
0.555mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.557tanečná_choreografia1948 SGWaAP
0.560Tanečný6683 SGWaAP
0.567cimbalová_muzika1243 SGWaAP
0.571spevácke6486 SGWaAP
0.572tanečný67440 SGWaAP
0.578spevácky18414 SGWaAP
0.579dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.579akordeónový1100 SGWaAP
0.580Folklórny2786 SGWaAP
0.580cimbalová1681 SGWaAP
0.581galaprogram6839 SGWaAP
0.591tanečnica22064 SGWaAP