Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarsko4190 SGWaAP
0.395poľsko1920 SGWaAP
0.401rumunsko574 SGWaAP
0.523československo1039 SGWaAP
0.542rakúsko7269 SGWaAP
0.551česko39543 SGWaAP
0.560uhorsko565 SGWaAP
0.573nemecko12598 SGWaAP
0.577taliansko1996 SGWaAP
0.578maďar4599 SGWaAP
0.600maďarská166817 SGWaAP
0.604anglicko3146 SGWaAP
0.619španielsko790 SGWaAP
0.626Maďarský32066 SGWaAP
0.640turecko1352 SGWaAP
0.651chorvátsko510 SGWaAP