Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarský200544 SGWaAP
0.434rumunský27788 SGWaAP
0.441poľský148383 SGWaAP
0.453srbský38720 SGWaAP
0.467slovenský2089832 SGWaAP
0.475nemecký395230 SGWaAP
0.491chorvátsky31160 SGWaAP
0.498maďarské41866 SGWaAP
0.500budapeštiansky6999 SGWaAP
0.504ukrajinský71137 SGWaAP
0.506maďarská166817 SGWaAP
0.513Maďarský32066 SGWaAP
0.521moldavský3554 SGWaAP
0.523bulharský21071 SGWaAP
0.525český497788 SGWaAP
0.535János10859 SGWaAP
0.538litovský6255 SGWaAP
0.541slovinský15506 SGWaAP
0.559rakúsky98369 SGWaAP
0.575macedónsky5459 SGWaAP
0.585Sándor8357 SGWaAP
0.589juhoslovanský8299 SGWaAP