Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarské41866 SGWaAP
0.301rumunské6402 SGWaAP
0.324srbské7906 SGWaAP
0.381slovenské385970 SGWaAP
0.381poľské32297 SGWaAP
0.399nemecké65522 SGWaAP
0.433chorvátske8235 SGWaAP
0.433české82715 SGWaAP
0.449slovinské3678 SGWaAP
0.452bulharské5693 SGWaAP
0.458rakúske24234 SGWaAP
0.471ukrajinské14529 SGWaAP
0.483juhoslovanské1264 SGWaAP
0.485litovské1932 SGWaAP
0.488albánske1900 SGWaAP
0.493maďarská166817 SGWaAP
0.498maďarský200544 SGWaAP
0.499turecké14171 SGWaAP
0.506macedónske1456 SGWaAP
0.513moravské6083 SGWaAP
0.534Maďarský32066 SGWaAP
0.535uhorské7705 SGWaAP
0.540budapeštianske2918 SGWaAP
0.543moldavské883 SGWaAP
0.553komárňanské1245 SGWaAP