Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.376maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.462rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.525národnosť73533 SGWaAP
0.528katolícke_vierovyznanie685 SGWaAP
0.529maďarsky_hovoriaci759 SGWaAP
0.553národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.565menšina114372 SGWaAP
0.568rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.589Maďar132292 SGWaAP
0.598národnostne1965 SGWaAP
0.606národnostne_zmiešaná510 SGWaAP
0.613rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.615po_maďarsky13141 SGWaAP
0.623národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.624majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.626maďarské_občianstvo2512 SGWaAP
0.627národnostná25380 SGWaAP
0.629prvovolič2406 SGWaAP
0.638rómsky58418 SGWaAP