Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.356menšina114372 SGWaAP
0.376maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.421menšinová17663 SGWaAP
0.435menšinové7110 SGWaAP
0.436národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.471územná_autonómia1241 SGWaAP
0.478národnostná25380 SGWaAP
0.490štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.492väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.502majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.514Maďar132292 SGWaAP
0.524etnická_menšina4542 SGWaAP
0.524národnostný11498 SGWaAP
0.525národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.545národnostné9000 SGWaAP
0.545rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.550dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.551dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.569sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.576autonomistická856 SGWaAP