Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarská166817 SGWaAP
0.371rumunská20168 SGWaAP
0.389Maďarský32066 SGWaAP
0.391srbská33072 SGWaAP
0.397chorvátska21445 SGWaAP
0.408poľská110622 SGWaAP
0.442rakúska84050 SGWaAP
0.470budapeštianska6218 SGWaAP
0.479macedónska4016 SGWaAP
0.493maďarské41866 SGWaAP
0.494nemecká244363 SGWaAP
0.500bulharská18738 SGWaAP
0.502juhoslovanská6642 SGWaAP
0.506maďarský200544 SGWaAP
0.513ukrajinská63411 SGWaAP
0.522litovská4429 SGWaAP
0.523moravská12470 SGWaAP
0.524česká395551 SGWaAP
0.526slovinská11332 SGWaAP
0.530slovenská2572665 SGWaAP
0.549turecká48721 SGWaAP
0.561rusínska9993 SGWaAP
0.562lotyšská4872 SGWaAP
0.568uhorská25662 SGWaAP