Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarizačný1044 SGWaAP
0.284maďarizácia6848 SGWaAP
0.369národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.382maďarizačná666 SGWaAP
0.584protireformácia1975 SGWaAP
0.595germanizácia545 SGWaAP
0.607maďarón1524 SGWaAP
0.609uhorský_snem3548 SGWaAP
0.616šovinistický986 SGWaAP
0.618absolutizmus2712 SGWaAP
0.619maďarónsky460 SGWaAP
0.620autonomista887 SGWaAP
0.620emancipačný1154 SGWaAP
0.622panslavizmus1731 SGWaAP
0.628čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.629konfesionálny1197 SGWaAP