Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarizačná666 SGWaAP
0.299maďarizácia6848 SGWaAP
0.382maďarizačný1044 SGWaAP
0.488slovakizácia416 SGWaAP
0.491národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.552šovinistická926 SGWaAP
0.553ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.560čechoslovakistická493 SGWaAP
0.564jozefínska554 SGWaAP
0.566iredentistická472 SGWaAP
0.569germanizácia545 SGWaAP
0.580autonomistická856 SGWaAP
0.581revizionistická753 SGWaAP
0.581emancipačná953 SGWaAP
0.583maďarón1524 SGWaAP
0.584protireformácia1975 SGWaAP
0.584ľudácka1678 SGWaAP
0.597maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.606ľudák3807 SGWaAP
0.607čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.614katolícky_klérus652 SGWaAP
0.615absolutizmus2712 SGWaAP
0.615autonomista887 SGWaAP
0.616národno2973 SGWaAP
0.617centralistická889 SGWaAP
0.618klerikálna561 SGWaAP
0.626osvietenská1933 SGWaAP
0.629maďarónsky460 SGWaAP
0.633HSĽS7376 SGWaAP
0.634antisemitská2330 SGWaAP
0.645nacionálna2433 SGWaAP
0.646kalvínska1131 SGWaAP