Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarizačná666 SGWaAP
0.299maďarizácia6848 SGWaAP
0.382maďarizačný1044 SGWaAP
0.488slovakizácia416 SGWaAP
0.491národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.552šovinistická926 SGWaAP
0.553ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.560čechoslovakistická493 SGWaAP
0.564jozefínska554 SGWaAP
0.566iredentistická472 SGWaAP
0.569germanizácia545 SGWaAP
0.580autonomistická856 SGWaAP
0.581revizionistická753 SGWaAP
0.581emancipačná953 SGWaAP