Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarizácia6848 SGWaAP
0.284maďarizačný1044 SGWaAP
0.299maďarizačná666 SGWaAP
0.325národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.431protireformácia1975 SGWaAP
0.496germanizácia545 SGWaAP
0.510slovakizácia416 SGWaAP
0.534maďarón1524 SGWaAP
0.534absolutizmus2712 SGWaAP
0.536ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.536čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.546Uhorsko90302 SGWaAP
0.551perzekúcia7796 SGWaAP
0.555ľudák3807 SGWaAP
0.557represálie4171 SGWaAP
0.566národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.567ateizácia661 SGWaAP
0.570jozefínska554 SGWaAP
0.576komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.586habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.587reformácia15302 SGWaAP
0.588meruôsmy1473 SGWaAP
0.589emancipačná953 SGWaAP
0.593ľudácky1786 SGWaAP
0.594panslavizmus1731 SGWaAP
0.595národovec10698 SGWaAP
0.597emancipácia7999 SGWaAP
0.599komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.604klérofašistický914 SGWaAP
0.606protestantizmus4455 SGWaAP
0.606ľudácka1678 SGWaAP
0.611osvietenská1933 SGWaAP
0.611bibličtina857 SGWaAP
0.612autonomista887 SGWaAP
0.613šovinistická926 SGWaAP
0.616židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.616šovinizmus3737 SGWaAP