Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarizácia6848 SGWaAP
0.284maďarizačný1044 SGWaAP
0.299maďarizačná666 SGWaAP
0.325národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.431protireformácia1975 SGWaAP
0.496germanizácia545 SGWaAP
0.510slovakizácia416 SGWaAP
0.534maďarón1524 SGWaAP
0.534absolutizmus2712 SGWaAP
0.536ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.536čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.546Uhorsko90302 SGWaAP
0.551perzekúcia7796 SGWaAP
0.555ľudák3807 SGWaAP
0.557represálie4171 SGWaAP
0.566národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.567ateizácia661 SGWaAP
0.570jozefínska554 SGWaAP
0.576komunistická_totalita2261 SGWaAP