Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarónsky460 SGWaAP
0.329maďarón1524 SGWaAP
0.438pansláv1275 SGWaAP
0.497ľudácky1786 SGWaAP
0.505šovinistický986 SGWaAP
0.508odrodilec823 SGWaAP
0.519národovec10698 SGWaAP
0.523ľudák3807 SGWaAP
0.528národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.532agitátor2376 SGWaAP
0.535klerikálny635 SGWaAP
0.550protislovenský1765 SGWaAP
0.554autonomista887 SGWaAP
0.567národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.567farársky410 SGWaAP
0.583štváč835 SGWaAP
0.587šovinista1656 SGWaAP
0.589iredentista423 SGWaAP
0.590panslavizmus1731 SGWaAP
0.602nacionalistický5917 SGWaAP