Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000maďarón1524 SGWaAP
0.301pansláv1275 SGWaAP
0.322odrodilec823 SGWaAP
0.329maďarónsky460 SGWaAP
0.371ľudák3807 SGWaAP
0.398národovec10698 SGWaAP
0.400čechoslovakista1225 SGWaAP
0.401šovinista1656 SGWaAP
0.439autonomista887 SGWaAP
0.496ľudácky1786 SGWaAP
0.497národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.502maďar4599 SGWaAP
0.513fašista26739 SGWaAP
0.516šovinistický986 SGWaAP
0.519panslavizmus1731 SGWaAP
0.519kolaborant5109 SGWaAP
0.523židák744 SGWaAP
0.525národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.526reakcionár676 SGWaAP
0.526gardista7959 SGWaAP
0.527Maďar132292 SGWaAP
0.528boľševik14514 SGWaAP