Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mĺkve845 SGWaAP
0.369mlčanlivé739 SGWaAP
0.455vzrušené1409 SGWaAP
0.456chmúrne569 SGWaAP
0.457mŕtvolné539 SGWaAP
0.480nemé3273 SGWaAP
0.496meravé866 SGWaAP
0.504nechápavé566 SGWaAP
0.506bezradné889 SGWaAP
0.507bezútešné1097 SGWaAP
0.508clivé459 SGWaAP
0.510zlovestné2628 SGWaAP
0.510tiesnivé469 SGWaAP
0.511zlostné1507 SGWaAP
0.512ospanlivé519 SGWaAP
0.517vydesené1025 SGWaAP
0.519vyplašené945 SGWaAP
0.522melancholické1122 SGWaAP
0.523napäté_ticho1005 SGWaAP
0.524zmätené3208 SGWaAP
0.527rozochvené667 SGWaAP
0.531ohlušujúce992 SGWaAP
0.535vyľakané741 SGWaAP
0.536mrmlanie2149 SGWaAP
0.538vystrašené3130 SGWaAP