Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mýtna8527 SGWaAP
0.423Mýtny4935 SGWaAP
0.567mýtny11070 SGWaAP
0.632mýto32497 SGWaAP
0.644mýtne2548 SGWaAP
0.677Diaľničný695 SGWaAP
0.683elektronické_mýto3809 SGWaAP
0.684Pribinova9031 SGWaAP
0.685Lamačský1672 SGWaAP
0.689Lučenecký762 SGWaAP
0.693križovatka133816 SGWaAP
0.696kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.697Železničiarsky504 SGWaAP
0.697Cintorínsky1965 SGWaAP
0.698devínska15206 SGWaAP
0.699okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.702rožňavská6466 SGWaAP
0.703Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.704mlynská_Niva945 SGWaAP
0.704Lamač22763 SGWaAP