Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mýtická4606 SGWaAP
0.233mytologická3356 SGWaAP
0.249bájna3774 SGWaAP
0.318mýtický5265 SGWaAP
0.429mytológia16432 SGWaAP
0.437mystická9575 SGWaAP
0.438mýtické1752 SGWaAP
0.445démonická3761 SGWaAP
0.446mytologický3588 SGWaAP
0.478tajomná32277 SGWaAP
0.479mytologické837 SGWaAP
0.483tajuplná4532 SGWaAP
0.497pradávna2923 SGWaAP
0.504nadprirodzená_bytosť3051 SGWaAP
0.507bájny5736 SGWaAP
0.511fantazijná2102 SGWaAP
0.514grécka_mytológia3511 SGWaAP
0.518báj5912 SGWaAP
0.522nadpozemská2839 SGWaAP
0.523archetypálna1279 SGWaAP
0.526antická_mytológia590 SGWaAP
0.532severská_mytológia601 SGWaAP
0.535zlovestná3029 SGWaAP
0.535alegória4612 SGWaAP