Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000múzeum440457 SGWaAP
0.192Múzeum36161 SGWaAP
0.312etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.365archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.365prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.382stála_expozícia14013 SGWaAP
0.387národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.406banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.428vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.446SNM16931 SGWaAP
0.458galéria245259 SGWaAP
0.459múzejná6056 SGWaAP
0.460Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.465východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.478obrazáreň2320 SGWaAP
0.482múzejný2826 SGWaAP
0.483Archeologický1046 SGWaAP
0.487Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.498muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.504múzejné923 SGWaAP
0.508zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.510Etnografický1007 SGWaAP
0.511liptovské_múzeum2837 SGWaAP