Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000múzejná6056 SGWaAP
0.288muzeálna3418 SGWaAP
0.323galerijná2634 SGWaAP
0.408múzejný2826 SGWaAP
0.459múzeum440457 SGWaAP
0.466zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.495zbierkový_predmet7881 SGWaAP
0.532muzeálny2481 SGWaAP
0.544umeleckohistorická659 SGWaAP
0.548stála_expozícia14013 SGWaAP
0.550SNM16931 SGWaAP
0.558etnografická3175 SGWaAP
0.563archeologická9248 SGWaAP
0.569múzejníctvo1724 SGWaAP
0.569múzejné923 SGWaAP
0.573galerijný1849 SGWaAP
0.574Múzeum36161 SGWaAP
0.576zbierková773 SGWaAP
0.582múzejník2196 SGWaAP
0.584etnologická974 SGWaAP
0.585SNG17332 SGWaAP
0.585národopisná4178 SGWaAP
0.586muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.594vlastivedná2580 SGWaAP