Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000múr143960 SGWaAP
0.451plot114244 SGWaAP
0.472hradba55782 SGWaAP
0.474múrik11780 SGWaAP
0.487obvodový_múr5470 SGWaAP
0.497drôtený_plot942 SGWaAP
0.509hradný_múr2435 SGWaAP
0.510stĺp81949 SGWaAP
0.530kamenný_múrik1037 SGWaAP
0.542mura3223 SGWaAP
0.542ostnatý_drôt7431 SGWaAP
0.545oporný_múr5916 SGWaAP
0.547betónový36445 SGWaAP
0.563kamenný_kváder1030 SGWaAP
0.578drevený_trám2683 SGWaAP
0.579betónový_múrik773 SGWaAP
0.582Múr1144 SGWaAP
0.585trám14691 SGWaAP
0.591násyp10955 SGWaAP
0.592cimburie1730 SGWaAP
0.595hradbový_múr443 SGWaAP