Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000míľnik22203 SGWaAP
0.255medzník14460 SGWaAP
0.405významný_medzník3502 SGWaAP
0.591prelomový13519 SGWaAP
0.639zlomový7959 SGWaAP
0.671úspech838641 SGWaAP
0.728kľúčový143700 SGWaAP
0.734počin45227 SGWaAP
0.734prelomová8299 SGWaAP
0.734storočnica9213 SGWaAP
0.735pokrok136848 SGWaAP
0.743prelomové5141 SGWaAP
0.745priekopník27532 SGWaAP
0.747novodobá29111 SGWaAP
0.750desiate_výročie4871 SGWaAP
0.752významný384780 SGWaAP
0.754dôležitý581159 SGWaAP
0.754sté_výročie6682 SGWaAP
0.755zrod43942 SGWaAP
0.755priekopnícky3517 SGWaAP
0.759okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.763objav96531 SGWaAP
0.763velikán24368 SGWaAP