Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000médium677205 SGWaAP
0.494masmédium20581 SGWaAP
0.543mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.556bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.594Médium3220 SGWaAP
0.603mediálne16136 SGWaAP
0.623mediálny68573 SGWaAP
0.633provládne432 SGWaAP
0.639televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.639mienkotvorné836 SGWaAP
0.640masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.646mediálna76701 SGWaAP
0.647tlačové11602 SGWaAP
0.649oznamovací_prostriedok2656 SGWaAP
0.655bulvárne1132 SGWaAP
0.665verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.680dezinformačný759 SGWaAP
0.685bulvárna4523 SGWaAP