Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000márnomyseľný915 SGWaAP
0.303domýšľavý998 SGWaAP
0.310samoľúby3416 SGWaAP
0.366namyslený6988 SGWaAP
0.367márnivý1061 SGWaAP
0.375ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.411vypočítavý2447 SGWaAP
0.427egocentrický1625 SGWaAP
0.443nadutý1976 SGWaAP
0.453chvastúň811 SGWaAP
0.458prostoduchý1347 SGWaAP
0.463panovačný2302 SGWaAP
0.467prchký2204 SGWaAP
0.477úzkoprsý1279 SGWaAP
0.479sveták1380 SGWaAP
0.481zanovitý869 SGWaAP
0.492bezcharakterný2974 SGWaAP
0.495svojhlavý620 SGWaAP
0.495lakomý3536 SGWaAP
0.495ľahtikár474 SGWaAP
0.497cnostný3041 SGWaAP
0.498sebecký10479 SGWaAP
0.499prostoreký740 SGWaAP
0.500pochabý2625 SGWaAP