Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000márnivý1061 SGWaAP
0.354ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.367márnomyseľný915 SGWaAP
0.379pochabý2625 SGWaAP
0.410samoľúby3416 SGWaAP
0.418domýšľavý998 SGWaAP
0.443márnotratný1218 SGWaAP
0.463namyslený6988 SGWaAP
0.465rozmarný1721 SGWaAP
0.466opovážlivý554 SGWaAP
0.470nerozumný3782 SGWaAP
0.471nadutý1976 SGWaAP
0.497sebecký10479 SGWaAP
0.498pomstivý417 SGWaAP
0.503samopašný692 SGWaAP
0.504bezočivý3352 SGWaAP
0.507chamtivý4371 SGWaAP
0.519panovačný2302 SGWaAP
0.519cnostný3041 SGWaAP
0.520výstredný4637 SGWaAP
0.522vypočítavý2447 SGWaAP
0.522vrtošivý646 SGWaAP
0.522spupný1093 SGWaAP
0.526lakomý3536 SGWaAP
0.527ľahtikár474 SGWaAP