Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000málovravný1068 SGWaAP
0.362mlčanlivý4673 SGWaAP
0.431zhovorčivý4883 SGWaAP
0.457mĺkvy2580 SGWaAP
0.458prchký2204 SGWaAP
0.470tajnostkársky718 SGWaAP
0.484introvertný2105 SGWaAP
0.487žoviálny1711 SGWaAP
0.490ostýchavý1036 SGWaAP
0.491zádumčivý1121 SGWaAP
0.492mrzutý4957 SGWaAP
0.494flegmatický1459 SGWaAP
0.518namosúrený1638 SGWaAP
0.519hĺbavý2446 SGWaAP
0.519dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.522nespoločenský592 SGWaAP
0.523hanblivý4501 SGWaAP
0.523rozvážny6839 SGWaAP
0.524nevrlý2648 SGWaAP
0.528svetaskúsený576 SGWaAP
0.529zatrpknutý3853 SGWaAP
0.530zakríknutý1770 SGWaAP
0.534zachmúrený3581 SGWaAP
0.537dobrácky3084 SGWaAP
0.538popudlivý673 SGWaAP