Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mágia58732 SGWaAP
0.441čary7219 SGWaAP
0.500Mágia871 SGWaAP
0.507kúzlo59342 SGWaAP
0.525čarovanie4627 SGWaAP
0.531čarodejníctvo4420 SGWaAP
0.538okultizmus5882 SGWaAP
0.540alchýmia6741 SGWaAP
0.547čarodej4876 SGWaAP
0.553magická35975 SGWaAP
0.558mystika10291 SGWaAP
0.563nadprirodzená13540 SGWaAP
0.567čarodejník29810 SGWaAP
0.571okultná3127 SGWaAP
0.577démonická3761 SGWaAP
0.590nadprirodzený_jav1304 SGWaAP
0.592mystická9575 SGWaAP
0.592nadprirodzená_bytosť3051 SGWaAP
0.594Temnota1378 SGWaAP
0.605démon52430 SGWaAP
0.606čarodejnica36497 SGWaAP
0.609magický31143 SGWaAP
0.609temná57637 SGWaAP