Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lyrickosť717 SGWaAP
0.230poetickosť1086 SGWaAP
0.302metaforickosť488 SGWaAP
0.344expresívnosť1606 SGWaAP
0.362citovosť1980 SGWaAP
0.362obraznosť4979 SGWaAP
0.366expresivita1995 SGWaAP
0.381civilnosť547 SGWaAP
0.391lyrická9112 SGWaAP
0.393poetika20638 SGWaAP
0.412epickosť554 SGWaAP
0.413sugestívnosť675 SGWaAP
0.429emocionálnosť636 SGWaAP
0.438výrazová5768 SGWaAP
0.440melodickosť981 SGWaAP
0.443zmyslovosť1015 SGWaAP
0.445emotívnosť1339 SGWaAP
0.446lyrika10926 SGWaAP
0.446hudobnosť870 SGWaAP
0.448výtvarnosť462 SGWaAP
0.449lyrický7601 SGWaAP